Hakone tour

最終更新: 2019年7月1日

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia tour của Sankei Travel vào ngày 22/6 vừa qua. Tour còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm ,cảm ơn tất cả mọi người vì đã đóng góp ý kiến chúng tôi sẽ cố gắng hơn cho những tour sau này càng ngày càng tốt hơn . Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều😍7回の閲覧0件のコメント